Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Πίσω από τις λέξεις...

... και τις ομιλίες κρύβονται οι σκέψεις...

Εμπρός για μία... ενωμένη ενότητα (κλεμμένη ατάκα)

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More